کف سابی بتن با توجه به این که کف سابی بتن عمر چندانی در کشورمان ندارد و می توان به 15 یا 20 سال اخیر این موضوع را نسبت داد و کسانی که برای انجام تمیز کاری سطح ها و همچنین تمیز کردن ساختمان خود مشغول هستند می توان به جرأت گفت که نام کف […]

خواندن مقاله

کفسابی پارکینگ کفسابی پارکینگ از جمله اقداماتی است که برای تکمیل هر بنایی لازم می باشد. با انجام عملیات کفسابی تمام پستی ها و بلندی های کف پارکینگ از بین می رود و سنگ ها هم سطح و تراز خواهند شد. فاصله میان سنگ ها از بین می رود و هیچ نوع شکافی در میان […]

خواندن مقاله
تماس با استادکار کفسابی