سنگسابی به معنای سابیدن سنگ است و برای زیبایی و نمای بهتر سنگ ها در طول مدتی هر از چند گاهی سنگسابی باید انجام شود تا هم نمای سنگ که احتمالا آسیب دیده ترمیم شود و هم سنگ طراوت و تازگی پیدا کند. کاربرد سنگسابی عمل سنگسابی برای رفع پستی و بلندی سنگ استفاده می […]

خواندن مقاله
تماس با استادکار کفسابی