کفسابی پارکینگ کفسابی پارکینگ از جمله اقداماتی است که برای تکمیل هر بنایی لازم می باشد. با انجام عملیات کفسابی تمام پستی ها و بلندی های کف پارکینگ از بین می رود و سنگ ها هم سطح و تراز خواهند شد. فاصله میان سنگ ها از بین می رود و هیچ نوع شکافی در میان […]

خواندن مقاله
تماس با استادکار کفسابی