کفسابی کفپوش اگر برای سطح کف ساختمان خود از کفپوش استفاده کرده اید و بعد از مدت ها این کفپوش ها دچار کدری و لکه هایی شده است و نیاز دارید که کفپوش به حالت اولیه و تمیز خود برگردد شما باید این کفپوش ها را کفسابی کنید. انواع کفپوش ها را می توان به […]

خواندن مقاله
تماس با استادکار کفسابی