ساب زدن دستی : ساب زدن دستی برای ساختمان به قسمت های مختلفی از ساختمان مربوط می شود که می توان از آن در موارد مختلفی استفاده کرد. مثلا برای ساب زدن پله ها و راه پله ها باید از ساب زدن دستی استفاده کرد چرا که نمی توان با دستگاه های بزرگ کفسابی و […]

خواندن مقاله
تماس با استادکار کفسابی